Tjänster

Från idé till färdig produkt.

Vi åtar oss uppdrag ifrån kunder i olika branscher och olika storlek på företag. Gjuteribolaget tillverkar och vidareförädlar produkter i pressgjuten Aluminium, Magnesium och Zink. Vi stödjer dig i din projektutveckling och leder dig igenom hela projektet för att uppnå en kostnadseffektiv slutprodukt.

Vi hjälper kunden till bättre lönsamhet genom att i nära samarbete utveckla och producera produkter ifrån idé till färdig produkt.